top of page
טיפול משפחתי בחולון, הדרכת הורים
מטפלת משפחתית בחולון, ייעוץ הורי
מטפלת משפחתית, טיפול משפחתי חולון

טיפול משפחתי 

טיפול משפחתי הוא טיפול פסיכולוגי לכל דבר הכולל את כל בני המשפחה או חלק ממנה. טיפול משפחתי נשען על מספר גישות ומודלים שונים ביניהם:

הגישה המערכתית שמתייחסת למשפחה כמערכת שצורכת משאבים מסוימים, יש לה מטרות מסוימות, יש לה גבולות מסוימים, כל אחד מחבריה משפיע עליה והיא דינאמית ומשתנה כל הזמן.

 

מטרת הטיפול המשפחתי היא לאפשר תקשורת בריאה ומכילה בין בני המשפחה, ליצור גבולות בריאים, לאפשר להורים להנהיג את המשפחה באופן בריא ונכון ולהגדיל את הרווחה של המשפחה וכל אחד מחבריה.

בטיפול משפחתי כל המשפחה מגויסת לפתרון בעיות שאמנם יכולות להופיע אצל היחיד, אך משפיעות על המשפחה כולה ומכבידות על תפקודה.

באלו מצבים טיפול משפחתי יכול לעזור?

במצבי משבר חריפים: בעיית בריאות, מוות במשפחה, אובדן עבודה, ירידה מנכסים ומשבר כלכלי, התעללות מינית, גירושין, בגידה, טראומה, תאונה, מחלה סופנית ומחלת נפש משפחות מורכבות לאחר נישואים שניים ועוד.

 

האם הפרטים שאני מוסר למטפל נשמרים בסודיות?
כן, בהחלט! המטפל המשפחתי, כמו המטפל הזוגי ומטפלים אחרים, מחויב בשמירת הסודיות המקצועית על פי כללי האתיקה. הוא אינו רשאי להעביר לאחרים מידע אלא אם חתם המטופל על אישור לוויתור סודיות.

bottom of page